Loading...

Inleiding

Home2020-11-06T16:12:00+00:00

De studiekring

In 2014 werd deze kring opgericht als een juridisch genootschap dat belang stelt in de ontwikkeling van het Privaatrecht in brede zin, met veel aandacht voor Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht, in de context van Rechtsvinding, Rechtstheorie en Rechtsvergelijking. Het initiatief ontstond bij enkele promoti en oud-medewerkers van Jan van Dunné, emeritus hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hetgeen ook een verklaring is voor de naam die aan de studiekring gegeven werd: ‘Normatieve uitleg’.

Symposia

In een jaarlijks symposium wordt na inleidingen door sprekers uit verschillende juridische geledingen: balie, magistratuur en academie, het debat gezocht over onderwerpen die sterk in ontwikkeling zijn, althans daar de aandacht voor vragen. Het eerste symposium in 2015 was gewijd aan uitleg van overeenkomsten in rechtsvergelijkende context. In 2016 was de relativiteitsleer aan de orde en in 2017 is de omkering van de bewijslast als onderwerp gekozen. Het symposium van 2018 zal waarschijnlijk aansprakelijkheid van arbiters als onderwerp hebben. Het programma van een symposium, dat een middag beslaat, wordt afgesloten met een borrel waarna de mogelijkheid bestaat voor gezamenlijk eten in een restaurant ter plaatse. Tevoren wordt aan de deelnemers van het symposium studiemateriaal digitaal toegezonden: papers, stellingen, een recent artikel, e.d., ook wel aangevuld met hand-outs op de bijeenkomst. Deze stukken worden ook op de website van de studiekring geplaatst. Zie voor nadere informatie de desbetreffende pagina’s op deze website.

Organisatie

De kring telt rond de 100 Leden en Belangstellenden, die via email op de hoogte gehouden worden van de activiteiten. Men kan zich daarvoor opgeven door het contactformulier in te vullen. Er zijn geen kosten aan verbonden, evenmin als aan de deelname aan symposia, die openbaar zijn. Eventuele opleidingspunten dienen door advocaten zelf bij de Orde aangevraagd te worden (de studiekring voorziet in een verklaring van aanwezigheid).

Prof. mr. J.M van DunnéVoorzitter
mr. J.A.I WendtSecretaris